PASSION FOR THE BEST
Daiwa Securities Co. Ltd.
Organization
Company Name Daiwa Securities Co. Ltd.
Commencement of Operation April 26, 1999
Head Office GranTokyo North Tower
9-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6752, Japan
TEL: 81-3-5555-2111
President Seiji Nakata
Capital ¥100 billion (as of March 31, 2019)
Ownership Ratio 100.0% (as of March 31, 2018)
Back to top of page
Organization
As of May 1, 2019
DAIWA SECURITIES CO. LTD.
DAIWA SECURITIES CO.LTD.
DAIWA SECURITIES CO.LTD.
DAIWA SECURITIES CO.LTD.
DAIWA SECURITIES CO.LTD.
As of Apr. 1, 2019
Directors (Members of the Board)

Chairman of the Board
Takashi Hibino
President
Seiji Nakata
Deputy President
Toshihiro Matsui
Deputy President
Kazuo Takahashi
Deputy President
Keiko Tashiro
Senior Executive Managing Director
Koichi Maruo
Senior Executive Managing Director
Yuichi Akai
Representative Senior Executive Managing Director
Shinji Kawakami
Senior Executive Managing Director
Mikita Komatsu
Senior Executive Managing Director
Masahisa Nakagawa
Senior Executive Managing Director
Masahiro Kobayashi
Senior Executive Managing Director
Keisuke Natsume
Senior Executive Managing Director
Yoshinori Matsumoto
Senior Executive Managing Director
Naoto Shimomura
Senior Executive Managing Director
Shinsuke Niizuma
Senior Executive Managing Director
Akihiko Ogino
Executive Managing Director
Hiromi Uemura
Executive Managing Director
Masataka Tsujimoto
Executive Managing Director
Hiroyuki Nomura
Executive Managing Director
Hiroshi Hara
Executive Managing Director
Yasushi Iwasaki
Executive Managing Director
Yoshihisa Kaneko
Executive Managing Director
Atsushi Mochizuki
Executive Managing Director
Junichi Arihara
Audit & Supervisory Board Members
Shuzo Takami
Sumiyuki Akaiwa
Sachiko Hanaoka
Hiroshi Obayashi
Executive Officers
Executive Managing Directors
Yoshifumi Otsuka
Tomoo Fujioka
Kana Shirakawa
Hirotaka Shirokawa
Mitsuru Fujita
Tomoyuki Murase
Sungho Kang
Toshiya Tadokoro
Hiroko Sakurai
Hiroki Ikeda
Senior Managing Directors
Tomoki Igura
Kei Sano
Futoshi Sekine
Tomonori Tsuji
Eiji Sato
Toru Yamamoto
Junichi Serizawa
Hidenobu Shirota
Isao Tsujioka
Tsutomu Kobayashi
Mineo Takatsuka
Tsutomu Takahashi
Yoshiaki Tanaka
Takaaki Narieda
Yukiko Takeuchi
Tomohide Wakayama
Takashi Yamada
Atsushi Itaya
Kenichi Ueno
Back to top of page