PASSION FOR THE BEST
Daiwa Securities Co. Ltd.
Organization
Company Name Daiwa Securities Co. Ltd.
Commencement of Operation April 26, 1999
Head Office GranTokyo North Tower
9-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6752, Japan
TEL: 81-3-5555-2111
President Seiji Nakata
Capital ¥100 billion (as of March 31, 2018)
Ownership Ratio 100.0% (as of March 31, 2018)
Back to top of page
Organization
As of Oct. 1, 2018
DAIWA SECURITIES CO. LTD.
DAIWA SECURITIES CO.LTD.
DAIWA SECURITIES CO.LTD.
DAIWA SECURITIES CO.LTD.
DAIWA SECURITIES CO.LTD.
As of Apr. 1, 2018
Directors (Members of the Board)

Chairman of the Board
Takashi Hibino
President
Seiji Nakata
Deputy President
Toshihiro Matsui
Deputy President
Kazuo Takahashi
Deputy President
Koichi Matsushita
Representative Senior Executive Managing Director
Yoshimasa Nagase
Senior Executive Managing Director
Junichi Aizawa
Senior Executive Managing Director
Koichi Maruo
Senior Executive Managing Director
Yuichi Akai
Senior Executive Managing Director
Keiko Tashiro
Senior Executive Managing Director
Shinji Kawakami
Senior Executive Managing Director
Mikita Komatsu
Senior Executive Managing Director
Masahisa Nakagawa
Senior Executive Managing Director
Tadao Sakashima
Senior Executive Managing Director
Masahiro Kobayashi
Executive Managing Director
Keisuke Natsume
Executive Managing Director
Hiromi Uemura
Executive Managing Director
Yoshinori Matsumoto
Executive Managing Director
Masataka Tsujimoto
Audit & Supervisory Board Members
Shuzo Takami
Sumiyuki Akaiwa
Morimasa Matsuda
Hiroshi Obayashi
Executive Officers
Executive Managing Directors
Masaru Shirataki
Hiroyuki Nomura
Hiroshi Hara
Yasushi Iwasaki
Yoshihisa Kaneko
Atsushi Mochizuki
Naoto Shimomura
Akihiko Ogino
Junichi Arihara
Shinsuke Niizuma
Senior Managing Directors
Yoshifumi Otsuka
Tomoo Fujioka
Kana Shirakawa
Hirotaka Shirokawa
Mitsuru Fujita
Tomoyuki Murase
Sungho Kang
Toshiya Tadokoro
Hiroko Sakurai
Hiroki Ikeda
Tomoki Igura
Kei Sano
Futoshi Sekine
Tomonori Tsuji
Eiji Sato
Toru Yamamoto
Junichi Serizawa
Hidenobu Shirota
Isao Tsujioka
Tsutomu Kobayashi
Mineo Takatsuka
Tsutomu Takahashi
Back to top of page